TUTORIAL APLIKASI SETEL, SENARAI LAMAN WEB PENCARIAN KERJA DI MALAYSIA, CARA PENDAFTARAN MYEG, & CARA PERBAHARUI CUKAI JALAN DI PEJABAT POS

Aktiviti terkini |16/19/22/26 Ogos 2021

Tempat Aktiviti:
Facebook Page Pik Rumah Pangsa Senawang 11

Tujuan :
• Tujuan mengadakan program ini adalah untuk memberi informasi kepada pengguna bagaimana menggunakan aplikasi Setel, laman web yang boleh digunakan dalam pencarian kerja di Malaysia, cara pendaftaran portal Myeg untuk menggunakan pelbagai kemudahannya & cara membuat temujanji untuk perbaharui cukai jalan di pejabat pos.

Butir-butir berkaitan dengan aktiviti:
• Langkah-langkah untuk menggunakan aplikasi “Setel” untuk pam minyak di Petronas
• Penerangan berkenaan laman web yang selalu digunakan untuk mencari pekerjaan
• Langkah – langkah untuk mendaftar Portal Myeg
• Penerangan dan langkah untuk perbaharui cukai jalan di pejabat pos

Kebaikan / Kelebihan aktiviti :
• Memberi maklumat kepada pengguna berkenaan aplikasi “Setel” untuk memudahkan pengguna pam minyak di Petronas
• Memberi maklumat kepada pengguna laman web yang boleh digunakan untuk mencari kerja
• Mendedahkan kepada pengguna berkenaan portal Myeg dan cara mendaftar
• Memberi maklumat kepada pengguna cara untuk membuat temujanji di pejabat pos untuk perbaharui cukai jalan

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :